Informace pro lékaře

hiv

1. Poskytování péče

Anamnestický dotazník – firma Sanofi ve spolupráci s doc. Seifertem

Anamnestický dotazník pro děti – firma seznam Sanofi ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČR

Anamnestický dotazník pro děti – akutní ošetření

Mezioborové stanovisko k poskytování péče uprchlíkům z Ukrajiny k 30.3.2022

 • https://www.infekce.cz/Legislativa/StanoviskoPeceUk0322-2.pdf
 • Anamnestický dotazník – mezioborové stanovisko
 • medicínská doporučení pro PL, PLDD i nemocnice, součástí je anamnestický dotazník (česky, ukrajinsky, rusky), který by měli uprchlíci dostat již v KACPU, samostatně je dotazník výše
 • dokument zdůrazňuje hlavně riziko infekcí – TBC, HBV, HCV, HIV, spalničky, difterie, vzteklina (u zvířat uprchlíků)
 • nedoporučuje ale plošný screening – tedy např. preventivní RTG u pac. do 40 let, nedoporučuje při vstupní prohlídce ani v rámci předoperačního vyš. nabírat sérologie HBV, HCV, syfilis nebo HIV, pokud není jiný důvod (podezření na infekci, anamnéza kontaktu s infekcí)
 • shrnuje epidemiologickou situaci na Ukrajiny, konkrétně rozepisuje doporučená očkování hlavně u dětí, ale i u dospělých – doporučuje přeočkovat 1 dávkou MMR a jednou dávkou Di-Te-Pe+polio (např. Boostrix-polio)
 • neřeší jak budou hrazeny doporučené vakcíny
 • doporučuje se ptát, zda byl paamicient za posledních 12 měsíců na Ukrajině hospitalizován, pokud ano, doporučuje doplnit u těchto pacientů výtěr z krku a nosu, výtěr z rekta a ev. i stěry z ev. ran- je riziko kolonizace multirezistentními bakteriemi
 • součástí je stručná dif. dg. tabulka základní symptomů – febrílie, exantém, GIT obtíže…
 • součástí je i stručná tabulka s přehledem u kterých pac. a jakým způsobem provádět depistáž TBC, hepatitid, HIV…

Doporučení vakcinologické společnosti k 28.3.2022

Doporučení vakcinologické společnosti

 • informace k epidemiologické situaci na Ukrajině – spalničky, TBC, HIV, hepatitidy, polio
 • podrobné informace k očkování dětí a doporučená schámata
 • pokyn jak postupovat u dětí bez doloženého očkování nebo u neočkovaných
 • u dospělých je doporučeno (pokud není dokumentováno očkování) přeočkovat 1 dávkou vakcíny DTaP-IPV (tetanus, difterie, pertusse, polio), 1 dávkou MMR, zvážit chřipku a Covid, u indikovaných pneumokoky, u pac. ubytovaných v hromadném ubytování hepatitidu A
 • neřeší jak budou hrazeny doporučení vakcíny

Doporučení ministerstva zdravotnictví k péči

Zajištění primární zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny – 2. verze, k 10.6.2022

 • informace primárně hlavně pro UA pointy
 • nově uvádí možnost preventivních prohlídek dětí před vstupem do kolektivu na UA pointech
 • uvádí možnost vydávát potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na akcích, pro které je takové potvrzení vyžadováno právními předpisy (např. účast na školách v přírodě, zotavovacích akcích apod.), cestou UA pointu, pokud dítě nemá registrujícícho PLDD
 • při prohlídkách dětí zdůrazňuje vhodnost depistáže TBC (při suspekci RTG ve 2 projekcích + ad vyšetření pneumologem) a preventivních vyšetření zaměřujících se na výskyt infekčních nemocí, kontroly očkování a ev. doočkování – dle Doporučení vakcinolog. společnosti
 • zdůrazňuje možnost ošetřování dětí od 14 let (dne 14. narozenin) i cestou PL
 • nově zavádí pro vstupní ošetření uprchlíků výkon 03100, frekvence 1x za život, hodnota 643 b., pro odbornost 001 a 002 je nutné jej nasmlouvat, nelze vykázat spolu s žádným jiným klin. vyšetřením (tedy nelze např. s 01021)
 • součástí výkonu 03100 je vyplnění anamn. dotazníku – viz např. Anamnestický dotazník – Sanofi – dospělí a Anamnestický dotazník – Sanofi – děti
 • výkon je primárně určen pro UA pointy, ev. PLDD, t.č. se nezdá racionální jej užívat v praxi PL
 • bližší informace k výkonu 03100 – viz Výkon 03100 – informace

Doporučený postup- Min. Zdrav. – k 28.3.2022
je téměř shodný s mezioborovým doporučením, navíc obsahuje očkovací kalendář děti

UA pointy

 • Seznam UA pointů – fakultní nemocnice
 • Seznam UA pointů v krajích, měl by být pravidelně aktualizován
 • 2. Léky

  Interaktivní manuál pro vyhledání ekvivalentního léků z Ukrajiny registrovaných v ČR – vytvořila Česká lékárnická komora

  Informace k manuálu České lékárnické komory
  Interaktivní manuál s odkazy, návodem a slovníčkem v pdf

  • nabízí dvě možné databáze pro hledání + podrobný návod jak v nich hledat a slovníček základních lékových forem ukrajinsko-česky
  • první možnost je databáze na webu ukrajinského Ministerstva zdravotnictví – http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument – je nutné zadat název léku nebo jeho začátek v cyrilici – lze využít virtuální klávesnici cyrilice – viz níže – najdete název účinné látky v latince a kód ATC, dle kterého pak lze hledat v databázi léků SÚKL
  • druhá možnost je Kompendium ukrajinských léků – https://compendium.com.ua/medical_product/ , lépe je zadat první písmeno v cyrilici než v latince, poté kliknout na obrázek nebo název léku (ne na modré tlačítko cena léku vpravo), ukážou se informace o léku vč. ATC skupiny a účinné látky v latince, možných sílách léku atd.
  • nebo lze nahoře do vyhledávacího okénka zadat název léku v cyrilici – Česká lékárnická komora v manuálu uvádí i odkaz na virtuální klávesnici, kde lze psát cyrilicí a text poté překopírovat – Virtuální klávesnice cizích jazyků

  Převodník názvů léků užívaných na Ukrajině na jejich ekvivalenty v jiných evropských zemích – vytvořila firma IQVIA ve spolupráci s firmou Proxima Research International

  https://ukrainemedlist.solutions.iqvia.com/

  • nahoře je potřeba zadat ČR – vybrat vlaječku
  • vyhledávač v okénku našeptává i když napíšete jen část názvu léku – např. napíšu KSI a nabízí i Amoksiklav
  • výsledek je v předposledním sloupci úplně vpravo, na mobilu je potřeba odskrolovat

  Komunikační karta lékárníci – Česká lékárnická komora Základní fráze, užívání léků (po 8 hodinách…), lékové formy (kapky, tablety)

  3. Hrazení a vykazování péče

  Informace od VZP k 21.4.

  Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – VZP

  • vykazování u PL, PLDD, stomatologů, gynekologů i dalších lékařů
  • t.č. lze buď ošetřit akutně (a vykazovat jako u všech neregistrovaných výkonově) nebo pacienta registrovat, ale ani pak za ně NENÍ hrazena kapitace – vykazujeme tedy i výkony normálně obsažené v kapitační platbě (podobně jako u pendlerů, byť zde jde o skupinu 1, nikoliv 4)
  • k 6.5. doporučuje VZP i SPL vykazovat pravidelnou péči o uprchlíky na dokladu 01 = A, i pokud nejsou registrováni!
  • očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění je doporučeno také na dokladu 01 = A i u neregistrovaných
  • na dokladu 05=N je doporučeno vykazovat jen akutní – jednorázovou – péči
  • bonifikační programy – případný větší počet registrovaných uprchlíků deklaruje pojišťovna zvážit při hodnocení bonifikačních programů
  • i u pac. před přidělením víza je nutné ověřit platnost pojištění přes VZP point online, pokud se nepodaří takto zjistit číslo pojištěnce, je nutné kontaktovat VZP – péči nelze vykázat, pokud pac. nemá přidělené číslo pojištěnce

  Praktický manuál pro lékaře z Ministerstva zdravotnictví  k 15.6.2022

  Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb – Min. Zdrav.

  • stručně a přehledně shrnuje co a jak vykazovat u PL, PLDD, stomatologů, gynekologů i dalších lékařů
  • pacienty lze registrovat, ale péči je nutno vykazovat výkonově i u registrovaných pacientů (vykazovat i kódy normálně obsažené v kapitaci)
  • upřesňuje, že uprchlíci jsou kat. 1a – cizinci – žadatelé o mezinárodní ochranou
  • shrnuje jak ověřit stav pojištění, jak postupovat u nepojištěných (t.č. k 5.4. není určený jasný postup)
  • u těchto pac. je z pojištění hrazen výjezd ZZS i dopravní zdravotní služba, pacienti platí doplatky na léky i regulační poplatky

  Preskripce receptů pacientům s bez číslem pojištěnce i bez něj – zdroj SÚKL

  www.epreskripce.cz/aktuality/predepisovani-ereceptu-pro-ukrajinske-obcany

  • dle informací od kolegů t.č. (5.3.) je lépe u nepojištěných vystavit recept v papírové podobě
  • nově od 21.4. lze dle informací od VZP předepsat i pacientům bez pojištění předepisovat léky, dle pokynu SÚKL lze vytvořit číslo pojištěnce a do poznámky dopsat číslo pasu k následné identifikaci

  4. Pracovně-lékařské služby

  Postup pro poskytovatele – Ministerstvo zdravotnictví k 9.3.

  Postup pro poskytovatele – MZd

  • výpis z dokumentace lze nahradit čestným prohlášením a anamnestickým dotazníkem (viz níže a výše na začátku stránky) a prohlídkou
  • je důrazně doporučeno zvážit RTG S+P a tuberkulínový test, ev. Quantiferon a myslet i na riziko dalších infekcí – viz výše Mezioborové stanovisko

  Praktický manuál pro lékaře z Ministerstva zdravotnictví  k 15.6.2022

  Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb – Min. Zdrav.

  • bod 10 a 11
  • PLS prohlídky v kat. I lze jen u registrujícího praktika – pokud není pac. registrován, neleze provést
  • výpis z dokumentace lze nahradit provedením vyšetření, které výpis nahradí
  • není uvedeno, kdo má tato vyšetření k náhradě výpisu hradit

  Informace SPL s díky za svolení sdílet k 9.3.

  Na webu SPL – Pracovně-lékařské služby
  Ke stažení – Pracovně-lékařské služby

  Dokumenty k PLS

  Čestné prohlášení o nemožnosti získat výpis – SPL
  Anamnestický dotazník Mezioborové stanovisko + prohlášení – výpis
  Dotazník zaškrtávací + prohlášení – výpis
  Dotazník vyplňovací + prohlášení – výpis

  5. Pro uprchlíky – užitečné informace

  Mapa KACPU

  Mapa KACPU – Kontaktních asistenčních center pro pomoc ukrajině – kde žádat o registraci a další nasměrování

  Informační leták ohledně zdravotního systému v ČR – česko/ukrajinsky

  Základní informace o zdravotní péči v ČR

  Ministerstvo vnitra – informace pro občany Ukrajiny

  Web Ministerstva vnitra – česky
  Web Ministerstva vnitra – ukrajinsky
  Informace ministerstva vnitra – jak postupovat po příjezdu, kde žádat o vízum, krátké info k zdravotní péči i možnosti hledání práce, FAQ

  Základní souhrn informací pro migranty z Ukrajiny

  – rozcestník informací na webu migracnikonsorcium.cz
  Informace – česky
  Informace – ukrajinsky
  – informace k vízům, sociálním dávkám, zaměstnání, zdravotnímu pojištění, ubytování…

  Často kladené otázky zdroj migracnikonsorcium.cz

  FAQ – česky
  FAQ – ukrajinsky

  Ministerstvo zdravotnictví k 31.3.

  Informace MZd česky
  Informace MZd ukrajinsky
  Informace MZd rusky
  základní informace jak získat pojištění, kde se registrovat u VZP vč. odkazu na on-line registraci u VZP

  Ministerstvo práce a sociálních věci k 28.3.

  Web Ministerstva práce a sociálních věcí

  • informace v češtině i ukrajinštině k humanitární dávce, Desatero pro občany z Ukrajiny pracující v ČR, informace k sociálním dávkách a sociálnímu systému v ČR
  • v současné době mají Ukrajinci s vízem strpění nebo tzv. dočasnou ochranou nárok na humanitární dávku (žádat lze online zde, je nutné mít zřízený bankovní účet v ČR), jinak nemají dle vyjádření MPSV ze dne 25.2. nárok na jiné sociální dávky např. ošetřovné, příspěvek na péči, invalidní důchod atd.
  • pokud již jsou v ČR zaměstnáni vztahují se na ně pravděpodobně pravidla stejná jako u občanů ČR včetně nutnosti délky pojištění pro čerpání některých sociálních dávek
  • dle Úřadu práce mohou tito žádat o Průkaz osoby se zdravotním pojištěním
  • situace se může měnit, sledujte web MPSV

  Informace České správy sociálního zabezpečení k 11.3.

  Web ČSSZ ukrajinsky a česky

  • základní informace k dávkám z nemocenského pojištění i důchodového pojištění
  • dávky nemocenského pojištění (mateřská, ošetřovné atd.) lze čerpat i na rodinné příslušníky, kteří přicestují z Ukrajiny – osoba, o kterou je třeba se starat nemusí být účastník nemocenského pojištění v ČR
  • pro výplatu některých dávek je nutné splnit zákonné podmínky – např. dobu nemocenského pojištění
  • výplata ukrajinského důchodu zřejmě nebude t.č. v ČR možná
  • informace pro ukrajinské občany – OSVČ, kteří musí odcestovat na Ukrajinu – pozastavení OSVČ a platbu pojistného lze řešit i zpětně po návratu
  • situace se může měnit, sledujte web ČSSZ

  Úřad práce k 4.4.

  Web Úřadu práce ČR

  • informace v češtině i ukrajinštině pro zaměstnavatele i zaměstnance, info k humanitární dávce

  Možnost darovat zdravotnický materiál nebo léčiva

  Ministerstvo zdravotnictví spustilo kontaktní e-mailovou adresu:
  ukrajina@mzcr.cz,který slouží všem, kteří chtějí na Ukrajinu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál.
  www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-rusko-valka-leky-cesko-hromadny-dovoz-skladovani.A220302_093321_domaci_pmk

  6. Očkování, infekce, Covid

  Vyjádření České vakcinologické společnosti k 28.3.2022

  Doporučení vakcinologické společnosti
  očkování hl. dětí – jak navázat na očkování na Ukrajině, epidemiologická situace na Ukrajině obecně (TBC, spalničky, další infekce)

  Očkovací kalendář a názvy nemocí

  Očkovací kalendář dětí – česky
  Očkování dětí a názvy nemocí – CZ/UKR

  Kdy jste byl naposledy očkován proti tetanu? Pokud víte, uveďte rok.
  Коли ви востаннє вакцинувались від правця? Якщо знаєте, вкажіть рік
  (koli vi vostannje vaktsynuvalys vid pravcja? Jakšto znajete, vkažiť rik)

  Očkování – Covid

  • ukrajinský certifikát o očkování je uznáván v rámci ČR – viz bod 2 na koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/#rovnocenne_EU_COVID – t.č. k 16.4. není web Ministerstva zdravotnictví funkční, informaci o uznání ukrajinského očkovacího certifikátu lze ověřit zde – ec.europa.ecu
  • občané Ukrajiny, kteří zatím nemají platné pojištění (a nemají ani tzv. dočasnou ochranu nebo status strpění), mohou být očkování proti infekci Covid 19 v režimu diplomat – tj. pojišťovna 999 – kód (jde o kód pro očkování u osob, u kterých je vakcína poskytnuta na základě usnesení vlády/rozhodnutí MZ, běžně např. diplomaté, vězni, samoplátci apod).
   Po získání statutu strpění jsou občané Ukrajiny státními pojištěnci se vším všudy, tedy plná péče. Tento status pobytu se nyní vydává na 1 rok.     zdroj pplk. Jan Ryšavý, CŘT k 1.3.2022

  Letáček – info k příznakům Covidu, testování, izolaci

  Letáček Covid UKR/CZ – k 04/22

  letáček SIMI – česky a ukrajinsky

  Informace k očkování dětí proti tuberkulóze – Ministerstvo zdravotnictví

  Informace na webu Mzd

  Doporučený postup k ošetřování uprchlíků Ministerstva zdravotnictví k 29.3.2022

  Doporučený postup- Min. Zdrav.
  obsahuje inforamce obsažené v mezioborovém doporučením, navíc obsahuje očkovací kalendář děti

  7. Komunikace, překlady

  Komunikační karty Komunikační karty od Ministerstva zdravotnictví
  Komunikační karta lékárníci – Česká lékárnická komora Základní fráze, užívání léků (po 8 hodinách…), lékové formy (kapky, tablety)
  Komunikační karta neurologie – na webu Mladí lékaři
  Komunikační karta psychiatrie a duševní zdraví – na webu Mladí lékaři

  Na webu SVL v ukrajinštině jednotlivě
  Pediatrie     Gynekologie     Interna     Symptomy     Ošetření

  Telefonní linka 1221, předvolba 2 – nově k 29.3. nabízí i tlumočení z ruštiny a ukrajinštiny pro pacienty a zdravotníky

  Slovníček základní slova – pediatrie UKR Slovníček pediatrie
  Slovníček základní slova – gynekologie UKR Slovníček gynekologie 
  Slovníček základní slova – interna UKR Slovníček interna
  Slovníček základní slova – ošetřovatelství UKR Slovníček ošetřovatelství – UKR

  Základní fráze Základní fráze k ošetření – česko-rusky
  Základní ukrajinsko-český slovníček na webu Movapp Základní slovníček včetně fonetického přepisu (výslovnosti) a včetně slovíček u lékaře
  Základní slovníček česko-ukrajinský a ukrajinsko český včetně části U lékaře (částí těla, základní obtíže) a Základní fráze

  Google translate – díky MUDr. Pavel Piatkovský
  – v mobilu lze stáhnout aplikaci „Překladač Google“, při práci s programem je nutné připojení k internetu (wifi nebo online data)
  – po spuštění aplikace dole vyberete které jazyky chcete překládat (ukrajinština-čeština nebo naopak z češtiny do ukrajinštiny)
  – lze vybrat ikonku mikrofonu, a pak mobil bude oboustranně překládat – mluvit a psát to, co říkáte včetně fonetického přepisu (výslovnosti)
  – lze ikonku „fotoaparát“, a pak lze jednoduše mobil namířit na jakýkoliv text (název léku, lékařská zpráva…) a on se kontinuálně překládá. Nebo se dá vyfotit část textu, tuto část dát vybrat a pak dole funkce přeložit

  Native Chats pro Android Aplikace – Native Chats pro překlad do cizích jazyků rovnou při komunikaci přes WhatsUp

  Virtuální klávesnice ukrajinská nebo ruská – pro psaní v cyrilici (azbuce) – Virtuální klávesnice – azbuka

  Jak číst písmena ukrajinské cyrilice (azbuky/abecedy) – Tabulka s přepisem do latinky na webu Movapp.cz
  Jak čist písmena ruské cyrilice (azbuky) – Tabulka s přepisem do latinky na webu lib.cas.cz

  Dokumenty ke stažení

  Anamnestický dotazník vč. očkování a kontaktu s infekčními nemocemi – zdroj mezioborové stanovisko
  Anamnestický dotazník vč. Čestného prohlášení o nemožnosti získat výpis     zdroj web SPL
  Prohlášení k posudku – motorová vozidla česko-ukrajinsky česko-rusky
  – děkuji MUDr. Natalya Kakhmaniuk a Petro Semenjuk

  Tlumočníci do ukrajinštiny a ruštiny – dobrovolníci

  MUDr. Kristina Didenko překlad i tlumočení UKR i RUS 776589504 od 9:00 do 17:00
  MUDr. Světlana Kiričenková 607 451 626 ordinace Hodis s.r.o.
  Edita Jiráková překlad i tlumočení – RUS 604123798 edita.jirakova@gmail.com
  Vladěna Havlíčková překlad – UKR i RUS 773 193 613 havlickova.vladena@seznam.cz
  Sabina Krejčiříková překlad – RUS 734 655 110 krejcirikovasabina@gmail.com
  Katarína Kvašňovská překlad i tlumočení RUS 773004140 kvasnovska.katarina@gmail.com
  Lucie Urbanovská překlad i tlumočení RUS 602223514 urbanovska.lucie@gmail.com
  Petro Semenyuk překlad i tlumočení UKR +380630357415 9:00 – 18:00 psemenuk98@gmail.com
  Táňa 733741709
  Tana 773504656
  Anastazia 773102358
  Ivanna 773291761
  Halina 777299788
  Olinka 776576896
  Marushka 775657495

  K tlumočení a překladu lze také využít dobrovolníky na webu PomahejUkrajine.cz

  8. Psychologická pomoc

  Psychiatrická péče – nabídka psychiatrů ochotných ošetřit pacienty z Ukrajiny – Psychiatři pro Ukrajinu

  Česká psychologická aliance – nabízí terapie v ukrajinštině, ruštině, angličtině adresář terapeutů – česky adresář terapeutů- ukrajinsky

  Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. Amiga.cz
  – nabízí psychologickou pomoc v ukrajinštině včetně krizové intervence
  – sdružuje ukrajinské psychology, pomáhá jim s uplatněním včetně pomoci s nostrifikací diplomu

  Terapie.cz – možnost přes formulář kontaktovat terapeuta web Terapie.cz

  Krizová linka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity pro občany Ukrajiny – Brno a Jihomoravský kraj krizová linka – Masarykova universita
  – +420 771 234 434
  – Pondělí 16:00-18:00 hod; Úterý 18:30-20:30 hod; Středa 16:00-18:00 hod; Čtvrtek 16:00-18:00 hod; Pátek 18:00-20:00 hod; Sobota 15:00-17:00 hod
  – komunikace rusky a ukrajinsky

  Terapeutická linka Sluchátkowww.linkasluchatko.cz
  – telefon +420 212 812 540
  – v ukrajinštině a ruštině denně 9-18, v angličtině středa 9:00 do 18:00

  Web Opatrujse.cz ukrajinsky nebo rusky
  – tipy pro podporu duševního zdraví, kontakty na další pomocné organizace
  – česky, ukrajinsky, rusky

  Aplikace pro ukrajinské uprchlíky – bezplatný chat s psychologyVOS Health

  Adresář psychologické pomoci na webu Ministerstva vnitra
  – přehled pomoci pro české i ukrajinské pomoci, pro školy, děti, postižené, psychologická pomoc…

  Adresář psychologické pomoci pro ukrajinské občanyna webu Ministerstva vnitra
  v ukrajinštině zde – na webu Ministerstva vnitra

  Linka pro zdravotníky, kteří potřebují psychickou podporu nebo krizovou intervenciwww.spis.cloud
  – tel: 530 331 122, po-ne, 8-22, jen česky

  Psychoterapie zdarma pro lidi zasažené válkou – spíše pro české občany, většinou česky – Česká asociace psychologů

  Tipy na komunikaci – zdroj migrace.com
  – s lidmi zasaženými válkou komunikace s českými občany
  – s migranty komunikace s migranty

  9. Gynekologie, porodnictví

  Porodní asistentky, duly a laktační poradkyně nabízí pomoc těhotným a kojícím ženám z Ukrajiny Web jsmetuprozeny.cz – ukrajinsky a česky

  Neziskovka ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
  – informace pro ženy k sexuálnímu obtěžování v ukrajinštině včetně kontaktu, kam se obrátit o pomoc – web ProFem
  – lze napsat email na poradna@profem.cz – komunikace v ukrajinštině
  – nebo se objednat na konzultaci na tel. 602 22 22 77 – komunikace česky, anglicky nebo s tlumočníkem

  Výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví k provedení umělého přerušení těhotenství u cizinek Právní stanovisko MZd

  10. Pomoc neslyšícím, postiženým a dalším skupinám

  Pomoc HIV pozitivním – web České společnosti AIDS pomoc
  – komunikace česky, ukrajinsky, rusky a anglicky
  – odkaz na informační brožuru pro HIV pozitivní v ukrajinštině

  Centrum zprostředkování pomoci neslyšícím – web CZPN
  – video ve znakové řeči zde
  – sms a WhatsApp 776701502
  – telefon + 420 776 635 155; e-mail: tlumoceni.cztn@snncr.cz
  – lze využít komunikace s tlumočníkem přes videohovor na Skype – adresa: CZTN-tlumoceni

  Tichý svět – pomoc neslyšícím – web Tichý svět
  – lze se obrátit na jednotlivé pobočky v různých krajích pro pomoc, nabízí odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a tlumočnické služby.

  Tamtam – pomoc neslyšícím – web Tamtam
  – na telefonních číslech 601 200 630 (ruský jazyk) a 601 200 640 (ukrajinský a ruský jazyk) nabízí psychologickou podporu (krizová intervence) a sociální poradenství
  – dotazy je možné zaslat také jako video v českém, ukrajinském či mezinárodním znakovém jazyce na uvedená čísla prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo Viber

  Facebooková skupina Neslyšící Češi Neslyšícím Ukrajincům – глухі чехи глухим українцям facebooková skupina

  Pomoc pro rodiny dětí s postižením (0-7 let) web Ranapece.cz, email: info@ranapece.cz
  – zapůjčení nebo pomoc s pořízením rehabilitačních pomůcek (vozíky, chodítka, cévky, inkontinenční pomůcky atd.)
  – pomoc s hledáním terapie, rehabilitace, lékařské péče pro rodiny s dítětem s postižením
  – krizová intervence a psychologická pomoc
  – lze využít i pro rodiny s dětmi s postižením nad 7 let věku – pomohou je nasměrovat dále

  Pomoc pro postiženéweb Asistence.org
  – nabízí pomoc pomoci se sháněním vozíku či jiné kompenzační pomůcky, s hledáním bezbariérového bydlení, případně s osobní asistencí

  Nabídka katedry Speciální pedagogiky Masarykovy univerzityleták MUNI v ukrajinštině
  – nabízí pomoc pro děti s postižením – tělesným, mentálním zrakovým nebo sluchovým nebo poruchy autistického spektra
  – pomohou s nasměrováním a hledáním pomoci
  – kontakt email: spec@ped.muni.cz

  Seznam pacientských organizací na webu Národní asociace pacientských organizací – NAPO
  – rozsáhlý seznam pacientských organizací pomáhajících ukrajinským uprchlíkům
  – např. pacientům s celiakií, stomií, cystickou fibrózou, roztroušenou sklerózou, spinální muskulární atrofií…

  Adresář Vládního výboru pro osoby se zdravotním postiženímweb Vládního spolku
  – přehled spolků pomáhajících sluchově, zrakově či fyzicky postiženým
  – pomoc pac. s fenylketonurií, celiakií, cystickou fibrózou
  – pomoc pac. s poruchou autistického spektra
  – pomoc HIV pozitivním

  11. Dokumenty a ostatní

  Instrukce k testu na okultní krvácení ze stolice – rusky

  Informační leták ohledně zdravotního systému v ČR – česko/ukrajinsky

  Základní informace o zdravotní péči v ČR

  Formulář na invalidní důchod e213 – měl by být určený i pro cizince mimo EU
  Instrukce k vyplňování formuláře e213