Informace nejen pro lékaře

1. Poskytování zdravotní péče

Změny v hrazení péče od 1.4.2023

 • nově od 1.4.2023 hradí všechny pojišťovny zdravotní péči pojištěncům z Ukrajiny standardním způsobem, tedy u registrovaných bude uhrazena i kapitační platba, u neregistrovaných jen výkony nepravidelné péče za stejných podmínek jako u českých pojištěnců.

Zdravotní postižení – invalidita pro účely humanitární dávky

 • od 1.7.2023 se nově zavádí pojem zranitelná osoba, touto osobou je i osoba se zdravotním postižením
 • pro účel doložení zdravotního postižení nebo invalidity lze buď použít doklad z Ukrajiny nebo osoby, které nemají zdravotní postižení nebo uznanou invaliditu, ale jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, mohou od 1.7.23 žádat na ČSSZ o posouzení zdravotního stavu
 • žádost se podává elektronicky na ePortálu ČSSZ, obsahuje poučení, stručný osobní dotazník, povinně i kontaktní údaje na ošetřující lékaře v ČR, nepovinně lze přiložit aktuální lékařské zprávy z ČR
 • po uznání zranitelnosti je vhodné zažádat o humanitární dávku – i např. pro získání humanitárního ubytování
 • stále platí, že uprchlíci nemají nárok na příspěvek na péči ani na průkazy TP, ZTP ani ZTP/P, ani na dávky státní sociální podpory (příspěvek na mobilitu, příspěvek na živobití atd.)
 • bližší informace na webu MPSV

Uznání neschopnosti vykonávat práci pro účely zdravotního pojištění od 1.4.2023

 • Pokud se osoba má stát státním pojištěnce na základě toho, že jí zdravotní stav neumožňuje výkon práce, musí nejprve od ošetřujícího lékaře získat aktuální lékařské potvrzení, jehož závěr musí být “jedná se o dlouhodobý stav znemožňující výkon zaměstnání”. Toto povrzení následně doloží Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
 • Kontakt na ukrajinskou linku Úřadu práce ČR pro případné konzultace je tel. 950 180 100, příp. emailem na adresu ua@uradprace.cz

Bezplatná online poradna pro ukrajinské občany – na serveru uLékaře.cz

 • funguje v ukrajinštině i ruštině
 • pomáhá se zdravotními problémy i s nasměrováním ke správnému lékaři

Seznam UA pointů v jednotlivých krajích UA pointy

 • „lékařské pohotovosti“ při nemocnicích poskytující ošetření ukrajinským občanům

Anamnestické dotazníky česko/ukrajinské – pro základní zjištění anamnézy, ke stažení

 • Anamnestický dotazník pro dospělé
  • Anamnestický dotazník pro děti
  • Mezioborové stanovisko k poskytování péče uprchlíkům z Ukrajiny k 30.3.2022

   • https://www.infekce.cz/Legislativa/StanoviskoPeceUk0322-2.pdf
   • Anamnestický dotazník – mezioborové stanovisko
   • medicínská doporučení pro PL, PLDD i nemocnice, součástí je anamnestický dotazník (česky, ukrajinsky, rusky), který by měli uprchlíci dostat již v KACPU, samostatně je dotazník výše
   • dokument zdůrazňuje hlavně riziko infekcí – TBC, HBV, HCV, HIV, spalničky, difterie, vzteklina (u zvířat uprchlíků)
   • nedoporučuje ale plošný screening – tedy např. preventivní RTG u pac. do 40 let, nedoporučuje při vstupní prohlídce ani v rámci předoperačního vyš. nabírat sérologie HBV, HCV, syfilis nebo HIV, pokud není jiný důvod (podezření na infekci, anamnéza kontaktu s infekcí)
   • shrnuje epidemiologickou situaci na Ukrajiny, konkrétně rozepisuje doporučená očkování hlavně u dětí, ale i u dospělých – doporučuje přeočkovat 1 dávkou MMR a jednou dávkou Di-Te-Pe+polio (např. Boostrix-polio)
   • neřeší jak budou hrazeny doporučené vakcíny
   • doporučuje se ptát, zda byl paamicient za posledních 12 měsíců na Ukrajině hospitalizován, pokud ano, doporučuje doplnit u těchto pacientů výtěr z krku a nosu, výtěr z rekta a ev. i stěry z ev. ran- je riziko kolonizace multirezistentními bakteriemi
   • součástí je stručná dif. dg. tabulka základní symptomů – febrílie, exantém, GIT obtíže…
   • součástí je i stručná tabulka s přehledem u kterých pac. a jakým způsobem provádět depistáž TBC, hepatitid, HIV…

   Doporučení vakcinologické společnosti k 28.3.2022

   Doporučení vakcinologické společnosti

   • informace k epidemiologické situaci na Ukrajině – spalničky, TBC, HIV, hepatitidy, polio
   • podrobné informace k očkování dětí a doporučená schámata
   • pokyn jak postupovat u dětí bez doloženého očkování nebo u neočkovaných
   • u dospělých je doporučeno (pokud není dokumentováno očkování) přeočkovat 1 dávkou vakcíny DTaP-IPV (tetanus, difterie, pertusse, polio), 1 dávkou MMR, zvážit chřipku a Covid, u indikovaných pneumokoky, u pac. ubytovaných v hromadném ubytování hepatitidu A
   • neřeší jak budou hrazeny doporučení vakcíny

   Praktický manuál pro lékaře z Ministerstva zdravotnictví  k 15.6.2022

   Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb – Min. Zdrav.

   • stručně a přehledně shrnuje co a jak vykazovat u PL, PLDD, stomatologů, gynekologů i dalších lékařů
   • pacienty lze registrovat, ale péči je nutno vykazovat výkonově i u registrovaných pacientů (vykazovat i kódy normálně obsažené v kapitaci)
   • upřesňuje, že uprchlíci jsou kat. 1a – cizinci – žadatelé o mezinárodní ochranou
   • shrnuje jak ověřit stav pojištění, jak postupovat u nepojištěných (t.č. k 5.4. není určený jasný postup)
   • u těchto pac. je z pojištění hrazen výjezd ZZS i dopravní zdravotní služba, pacienti platí doplatky na léky i regulační poplatky
   • posudky pro děti (školka, zotavovací akce atd.) vystavuje jejich registrující PL, pokud PL nemají, může posudek vystavit libovolný poskytovatel v oboru PLDD nebo UA point, pokud je
    zřízen poskytovatelem, který má v oprávnění pro obor PLDD, tato služba stejně jako u občanů ČR není hrazená z veřejného pojištění
   • k posudkům u dospělých se Manuál nevyjadřuje, nicméně na dotaz MZd odpovědělo, že postup je stejný jako u dětí – pokud pacient nemá svého registrujícího praktika, může tento posudek po pařičném vyšetření vystavit kterýkoliv lékař vč. lékaře UA pointu – nicméně oficiální vyjádření t.č. k 22.7.22 k dispozici není
   • je zdůrazněna nutnost kontroly očkování u dětí při prvním vyšetření, pokud není doklad o očkování, pak je doporučeno k dítěti přistupovat jako k neočkovanému nebo lze 4 týdny počkat na ev. dodání dokladu o očkování
   • pacienty od 14. let výše může ošetřit i PL – praktik pro dospělé (ode dne 14. narozenin)
   • stanovuje nový kód výkonu – 03100 – první ošetření pac. se statutem dočasné ochrany, kód je primárně určen pro UA pointy, frekvence výkonu je 1x za život, v rámci praxe PL se zdá logičtější a ekonomičtější tento kód nenasmlouvávat a místo toho vykázat vstupní prohlídku – 01021

   Doporučení ministerstva zdravotnictví k péči

   Zajištění primární zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny – 2. verze, k 10.6.2022

   • informace primárně hlavně pro UA pointy
   • nově uvádí možnost preventivních prohlídek dětí před vstupem do kolektivu na UA pointech
   • uvádí možnost vydávát potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na akcích, pro které je takové potvrzení vyžadováno právními předpisy (např. účast na školách v přírodě, zotavovacích akcích apod.), cestou UA pointu, pokud dítě nemá registrujícícho PLDD
   • při prohlídkách dětí zdůrazňuje vhodnost depistáže TBC (při suspekci RTG ve 2 projekcích + ad vyšetření pneumologem) a preventivních vyšetření zaměřujících se na výskyt infekčních nemocí, kontroly očkování a ev. doočkování – dle Doporučení vakcinolog. společnosti
   • zdůrazňuje možnost ošetřování dětí od 14 let (dne 14. narozenin) i cestou PL
   • nově zavádí pro vstupní ošetření uprchlíků výkon 03100, frekvence 1x za život, hodnota 643 b., pro odbornost 001 a 002 je nutné jej nasmlouvat, nelze vykázat spolu s žádným jiným klin. vyšetřením (tedy nelze např. s 01021)
   • součástí výkonu 03100 je vyplnění anamn. dotazníku – viz např. Anamnestický dotazník – Sanofi – dospělí a Anamnestický dotazník – Sanofi – děti
   • výkon je primárně určen pro UA pointy, ev. PLDD, t.č. se nezdá racionální jej užívat v praxi PL
   • bližší informace k výkonu 03100 – viz Výkon 03100 – informace

   Doporučený postup- Min. Zdrav. – k 28.3.2022
   je téměř shodný s mezioborovým doporučením, navíc obsahuje očkovací kalendář děti

   2. Léky

   Interaktivní manuál pro vyhledání ekvivalentního léků z Ukrajiny registrovaných v ČR – vytvořila Česká lékárnická komora

   Informace k manuálu České lékárnické komory
   Interaktivní manuál s odkazy, návodem a slovníčkem v pdf

   • nabízí dvě možné databáze pro hledání + podrobný návod jak v nich hledat a slovníček základních lékových forem ukrajinsko-česky
   • první možnost je databáze na webu ukrajinského Ministerstva zdravotnictví – http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument – je nutné zadat název léku nebo jeho začátek v cyrilici – lze využít virtuální klávesnici cyrilice – viz níže – najdete název účinné látky v latince a kód ATC, dle kterého pak lze hledat v databázi léků SÚKL
   • druhá možnost je Kompendium ukrajinských léků – https://compendium.com.ua/medical_product/ , lépe je zadat první písmeno v cyrilici než v latince, poté kliknout na obrázek nebo název léku (ne na modré tlačítko cena léku vpravo), ukážou se informace o léku vč. ATC skupiny a účinné látky v latince, možných sílách léku atd.
   • nebo lze nahoře do vyhledávacího okénka zadat název léku v cyrilici – Česká lékárnická komora v manuálu uvádí i odkaz na virtuální klávesnici, kde lze psát cyrilicí a text poté překopírovat – Virtuální klávesnice cizích jazyků

   Převodník názvů léků užívaných na Ukrajině na jejich ekvivalenty v jiných evropských zemích – vytvořila firma IQVIA ve spolupráci s firmou Proxima Research International

   https://ukrainemedlist.solutions.iqvia.com/

   • nahoře je potřeba zadat ČR – vybrat vlaječku
   • vyhledávač v okénku našeptává i když napíšete jen část názvu léku – např. napíšu KSI a nabízí i Amoksiklav
   • výsledek je v předposledním sloupci úplně vpravo, na mobilu je potřeba odskrolovat

   Komunikační karta lékárníci – Česká lékárnická komora Základní fráze, užívání léků (po 8 hodinách…), lékové formy (kapky, tablety)

   3. Hrazení a vykazování péče

   Změny v hrazení péče

   • nově od 1.4.2023 budou všechny pojišťovny hradit zdravotní péči poskytovanou pojištěncům z Ukrajiny již standardním způsobem, tedy u registrovaných bude uhrazena kapitační platba, u neregistrovaných jen výkony nepravidelné péče za stejných podmínek jako u českých pojištěnců.

   Souhrn k pojištění uprchlíků

   • od momentu kdy má pacient v pase vydané vízum strpění nebo dočasnou ochranu, je 150 dní od vstupu do ČR státním pojištěncem – má možnost se registrovat u jakékoliv zdravotní pojišťovny, dostává papírový doklad pojištěnce (tedy ne klasickou „kartičku“) a má nárok na stejnou zdravotní péči jako občan ČR
   • po 150 dnech od vydání víza stát nadále hradí pojištění už jen dětem do 18 let a lidem nad 65 let, ostatní se buď nahlásí pojišťovně jako uchazeči o práci registrovaní na Úřadu práce, osoby pečující o dítě do 7 let věku, studenti, osoby se zdravotním omezením, které nemožňuje výkon práce, nebo za ně hradí pojištění zaměstnavatel, případně si jej musí hradit sami
   • pro lékaře to v praxi neznamená rozdíl oproti běžným pacientům – nadále těmto pacientům poskytuje péči v plném rozsahu a účtuje ji pojišťovně na základě čísla pojištěnce, za registrované uprchlíky je hrazena kapitační platba
   • Pokud se osoba má stát státním pojištěnce na základě toho, že jí zdravotní stav neumožňuje výkon práce, musí nejprve od ošetřujícího lékaře získat aktuální lékařské potvrzení, jehož závěr musí být “jedná se o dlouhodobý stav znemožňující výkon zaměstnání”. Toto povrzení následně doloží Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
   • Informační web VZP, kde se mj. lze i nahlásit k pojištění (např. nezaměstnaní, pečující o děti atd.), v ukrajinštině zde
   • podrobnější informace k pojištění a jednotlivým skupinám lze najít i v
    Infoservisu Migračního kosorcia

   Informace od VZP k 21.4.

   Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – VZP

   • vykazování u PL, PLDD, stomatologů, gynekologů i dalších lékařů
   • t.č. lze buď ošetřit akutně (a vykazovat jako u všech neregistrovaných výkonově) nebo pacienta registrovat
   • očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění u neregistrovaných je doporučeno vykazovat na dokladu 01 = A
   • ostatní péči u neregistrovaných je doporučeno vykazovat klasicky na dokladu 05=N
   • bonifikační programy – případný větší počet registrovaných uprchlíků deklaruje pojišťovna zvážit při hodnocení bonifikačních programů
   • i u pac. před přidělením víza je nutné ověřit platnost pojištění přes VZP point online, pokud se nepodaří takto zjistit číslo pojištěnce, je nutné kontaktovat VZP – péči nelze vykázat, pokud pac. nemá přidělené číslo pojištěnce

   Praktický manuál pro lékaře z Ministerstva zdravotnictví  k 15.6.2022

   Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb – Min. Zdrav.

   • stručně a přehledně shrnuje co a jak vykazovat u PL, PLDD, stomatologů, gynekologů i dalších lékařů
   • upřesňuje, že uprchlíci jsou kat. 1a – cizinci – žadatelé o mezinárodní ochranou
   • shrnuje jak ověřit stav pojištění, jak postupovat u nepojištěných (t.č. k 5.4.2022 není určený jasný postup)
   • u těchto pac. je z pojištění hrazen výjezd ZZS i dopravní zdravotní služba, pacienti platí doplatky na léky i regulační poplatky
   • posudky pro děti (školka, zotavovací akce atd.) vystavuje jejich registrující PL, pokud PL nemají, může posudek vystavit libovolný poskytovatel v oboru PLDD nebo UA point, pokud je
    zřízen poskytovatelem, který má v oprávnění pro obor PLDD, tato služba stejně jako u občanů ČR není hrazená z veřejného pojištění
   • k posudkům u dospělých se Manuál nevyjadřuje, nicméně na dotaz MZd odpovědělo, že postup je stejný jako u dětí – pokud pacient nemá svého registrujícího praktika, může tento posudek po pařičném vyšetření vystavit kterýkoliv lékař vč. lékaře UA pointu – nicméně oficiální vyjádření t.č. k 22.7.22 k dispozici není
   • je zdůrazněna nutnost kontroly očkování u dětí při prvním vyšetření, pokud není doklad o očkování, pak je doporučeno k dítěti přistupovat jako k neočkovanému nebo lze 4 týdny počkat na ev. dodání dokladu o očkování
   • pacienty od 14. let výše může ošetřit i PL – praktik pro dospělé (ode dne 14. narozenin)
   • stanovuje nový kód výkonu – 03100 – první ošetření pac. se statutem dočasné ochrany, kód je primárně určen pro UA pointy, frekvence výkonu je 1x za život, v rámci praxe PL se zdá logičtější a ekonomičtější tento kód nenasmlouvávat a místo toho vykázat vstupní prohlídku – 01021

   4. Pracovně-lékařské služby

   Postup pro poskytovatele – Ministerstvo zdravotnictví k 9.3.

   Postup pro poskytovatele – MZd

   • výpis z dokumentace lze nahradit čestným prohlášením a anamnestickým dotazníkem (ke stažení níže v této části) a prohlídkou
   • je důrazně doporučeno zvážit RTG S+P a tuberkulínový test, ev. Quantiferon a myslet i na riziko dalších infekcí – viz výše Mezioborové stanovisko

   Praktický manuál pro lékaře z Ministerstva zdravotnictví  k 15.6.2022

   Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb – Min. Zdrav.

   • bod 10 a 11
   • PLS prohlídky v kat. I lze jen u registrujícího praktika, pokud není pac. registrován, neleze provést
   • výpis z dokumentace lze nahradit provedením vyšetření, které výpis nahradí
   • není uvedeno, kdo má tato vyšetření k náhradě výpisu hradit

   Informace SPL s díky za svolení sdílet k 9.3.22

   Na webu SPL – Pracovně-lékařské služby
   Ke stažení – Pracovně-lékařské služby

   Dokumenty k PLS

   Čestné prohlášení o nemožnosti získat výpis – SPL
   Anamnestický dotazník Mezioborové stanovisko + prohlášení – výpis
   Dotazník zaškrtávací + prohlášení – výpis
   Dotazník vyplňovací + prohlášení – výpis

   5. Pro uprchlíky – užitečné informace

   Informační leták ohledně zdravotního systému v ČR – česko/ukrajinsky

   Základní informace o zdravotní péči v ČR

   Ministerstvo vnitra – informace pro občany Ukrajiny a k dočasné ochraně

   Informační web pro cizince – oficiální
   Rozecstník pro cizince pro různé životní situace
   Informace k dočasné ochraně

   Ministerstvo zdravotnictví

   Informace MZd česky
   Informace MZd ukrajinsky
   Informace MZd rusky

   Ministerstvo práce a sociálních věci

   Web Ministerstva práce a sociálních věcí

   Informace České správy sociálního zabezpečení

   Web ČSSZ česky a ukrajinsky

   Úřad práce

   Web Úřadu práce ČR

   Základní souhrn informací pro migranty z Ukrajiny

   – rozcestník informací Infoservis na webu migracnikonsorcium.cz, pravidelně aktualizován
   – rozcestník pomoci na webu pomahej.ukrajine.cz– nabídky pomoci vč. tlumočení
   Informace – česky
   Informace – ukrajinsky

   6. Očkování, infekce, Covid

   Vyjádření České vakcinologické společnosti k 28.3.2022

   Doporučení vakcinologické společnosti
   očkování hl. dětí – jak navázat na očkování na Ukrajině, epidemiologická situace na Ukrajině obecně (TBC, spalničky, další infekce)

   Očkovací kalendář a názvy nemocí

   Očkovací kalendář dětí – česky
   Očkování dětí a názvy nemocí – CZ/UKR

   Kdy jste byl naposledy očkován proti tetanu? Pokud víte, uveďte rok.
   Коли ви востаннє вакцинувались від правця? Якщо знаєте, вкажіть рік
   (koli vi vostannje vaktsynuvalys vid pravcja? Jakšto znajete, vkažiť rik)

   Očkování – Covid

   ukrajinský certifikát o očkování je uznáván v rámci ČR, bližší info na webu WHO

   Letáček – info k příznakům Covidu, testování, izolaci

   Letáček Covid UKR/CZ – k 04/22

   letáček SIMI – česky a ukrajinsky

   Informace k očkování dětí proti tuberkulóze – Ministerstvo zdravotnictví

   Informace na webu Mzd

   Doporučený postup k ošetřování uprchlíků Ministerstva zdravotnictví k 29.3.2022

   Doporučený postup- Min. Zdrav.
   obsahuje inforamce obsažené v mezioborovém doporučením, navíc obsahuje očkovací kalendář děti

   7. Komunikace, překlady

   Interkulturní pracovníci

   Interkulturní pracovníky nabízí více organizací nebo měst, mohou pomoci s překladem nejen u lékaře.
   Například na Migrace.com – tel.: +420 774 076 152, PO – ÚT 9.30-17.30, ST 10.00-16.00, info@asociaceip.cz.
   Nebo seznam interkulturních pracovníků po celé ČR – Interkulturniprace.cz
   Nebo seznam interkulturních pracovníků v Praze – Metropolevsech.eu
   Nebo kontakt na interkulturní pracovníky v Brně – Skillcentrum.cz

   K tlumočení a překladu lze také využít dobrovolníky na webu PomahejUkrajine.cz

   Komunikační karty Komunikační karty od Ministerstva zdravotnictví
   Komunikační karta lékárníci – Česká lékárnická komora Základní fráze, užívání léků (po 8 hodinách…), lékové formy (kapky, tablety)
   Komunikační karta pro RZP na webu MZd
   Slovníček – neurologie na webu Mladí lékaři
   Slovníček – psychiatrie na webu Mladí lékaři

   Na webu SVL v ukrajinštině jednotlivě
   Pediatrie     Gynekologie     Interna     Symptomy     Ošetření

   Telefonní linka 1221, předvolba 2 – nabízí tlumočení z ruštiny a ukrajinštiny pro pacienty a zdravotníky

   Slovníček základní slova – pediatrie UKR Slovníček pediatrie
   Slovníček základní slova – gynekologie UKR Slovníček gynekologie 
   Slovníček základní slova – interna UKR Slovníček interna
   Slovníček základní slova – ošetřovatelství UKR Slovníček ošetřovatelství – UKR

   Základní fráze Základní fráze k ošetření – česko-rusky
   Základní ukrajinsko-český slovníček na webu Movapp Základní slovníček včetně fonetického přepisu (výslovnosti) a včetně slovíček u lékaře
   Základní slovníček česko-ukrajinský a ukrajinsko český včetně části U lékaře (částí těla, základní obtíže) a Základní fráze

   Google translate – díky MUDr. Pavel Piatkovský
   – v mobilu lze stáhnout aplikaci „Překladač Google“, při práci s programem je nutné připojení k internetu (wifi nebo online data)
   – po spuštění aplikace dole vyberete které jazyky chcete překládat (ukrajinština-čeština nebo naopak z češtiny do ukrajinštiny)
   – lze vybrat ikonku mikrofonu, a pak mobil bude oboustranně překládat – mluvit a psát to, co říkáte včetně fonetického přepisu (výslovnosti)
   – lze ikonku „fotoaparát“, a pak lze jednoduše mobil namířit na jakýkoliv text (název léku, lékařská zpráva…) a on se kontinuálně překládá. Nebo se dá vyfotit část textu, tuto část dát vybrat a pak dole funkce přeložit

   Native Chats pro Android Aplikace – Native Chats pro překlad do cizích jazyků rovnou při komunikaci přes WhatsUp

   Virtuální klávesnice ukrajinská nebo ruská – pro psaní v cyrilici (azbuce) – Virtuální klávesnice – azbuka

   Jak číst písmena ukrajinské cyrilice (azbuky/abecedy) – Tabulka s přepisem do latinky na webu Movapp.cz
   Jak čist písmena ruské cyrilice (azbuky) – Tabulka s přepisem do latinky na webu lib.cas.cz

   Dokumenty ke stažení

   Anamnestický dotazník vč. očkování a kontaktu s infekčními nemocemi – zdroj mezioborové stanovisko
   Anamnestický dotazník vč. Čestného prohlášení o nemožnosti získat výpis     zdroj web SPL
   Prohlášení k posudku – motorová vozidla česko-ukrajinsky česko-rusky
   – děkuji MUDr. Natalya Kakhmaniuk a Petro Semenjuk

   8. Psychologická pomoc

   Česká psychologická aliance – nabízí terapie v ukrajinštině, ruštině, angličtině adresář terapeutů – česky adresář terapeutů- ukrajinsky

   Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. Amiga.cz
   – nabízí psychologickou pomoc v ukrajinštině včetně krizové intervence
   – sdružuje ukrajinské psychology, pomáhá jim s uplatněním včetně pomoci s nostrifikací diplomu

   Terapie.cz – možnost přes formulář kontaktovat terapeuta web Terapie.cz

   Krizová linka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity pro občany Ukrajiny – Brno a Jihomoravský kraj krizová linka – Masarykova universita
   – +420 771 234 434
   – Pondělí 16:00-18:00 hod; Úterý 18:30-20:30 hod; Středa 16:00-18:00 hod; Čtvrtek 16:00-18:00 hod; Pátek 18:00-20:00 hod; Sobota 15:00-17:00 hod
   – komunikace rusky a ukrajinsky

   Web Opatrujse.cz ukrajinsky nebo rusky
   – tipy pro podporu duševního zdraví, kontakty na další pomocné organizace
   – česky, ukrajinsky, rusky

   Aplikace pro ukrajinské uprchlíky – bezplatný chat s psychologyVOS Health

   Adresář psychologické pomoci na webu Ministerstva vnitra
   – přehled pomoci pro české i ukrajinské pomoci, pro školy, děti, postižené, psychologická pomoc…

   Adresář psychologické pomoci pro ukrajinské občanyna webu Ministerstva vnitra
   v ukrajinštině zde – na webu Ministerstva vnitra, v infoservisu neziskové organizace Migrační konsorcium nebo na webu Pomájej Ukrajině

   Linka pro zdravotníky, kteří potřebují psychickou podporu nebo krizovou intervenciwww.spis.cloud
   – tel: 530 331 122, po-ne, 8-22, jen česky

   Tipy na komunikaci – zdroj migrace.com
   – s lidmi zasaženými válkou komunikace s českými občany

   9. Gynekologie, porodnictví

   Porodní asistentky, duly a laktační poradkyně nabízí pomoc těhotným a kojícím ženám z Ukrajiny Web jsmetuprozeny.cz – ukrajinsky a česky

   Neziskovka ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
   – informace pro ženy k sexuálnímu obtěžování v ukrajinštině včetně kontaktu, kam se obrátit o pomoc – web ProFem
   – lze napsat email na poradna@profem.cz – komunikace v ukrajinštině
   – nebo se objednat na konzultaci na tel. 602 22 22 77 – komunikace česky, anglicky nebo s tlumočníkem

   Výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví k provedení umělého přerušení těhotenství u cizinek Právní stanovisko MZd

   10. Pomoc neslyšícím, postiženým a dalším skupinám

   Pomoc HIV pozitivním – web České společnosti AIDS pomoc
   – komunikace česky, ukrajinsky, rusky a anglicky
   – odkaz na informační brožuru pro HIV pozitivní v ukrajinštině

   Pomoc závislým na alkoholu, drogách, gambligu a dalším – rozcestník na webu drogy.info.cz, česky a ukrajinsky

   Centrum zprostředkování pomoci neslyšícím – web CZPN
   – video ve znakové řeči zde
   – sms a WhatsApp 776701502
   – telefon + 420 776 635 155; e-mail: tlumoceni.cztn@snncr.cz
   – lze využít komunikace s tlumočníkem přes videohovor na Skype – adresa: CZTN-tlumoceni

   Tichý svět – pomoc neslyšícím – web Tichý svět
   – lze se obrátit na jednotlivé pobočky v různých krajích pro pomoc, nabízí odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a tlumočnické služby.

   Tamtam – pomoc neslyšícím – web Tamtam
   – na telefonních číslech 601 200 630 (ruský jazyk) a 601 200 640 (ukrajinský a ruský jazyk) nabízí psychologickou podporu (krizová intervence) a sociální poradenství
   – dotazy je možné zaslat také jako video v českém, ukrajinském či mezinárodním znakovém jazyce na uvedená čísla prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo Viber

   Facebooková skupina Neslyšící Češi Neslyšícím Ukrajincům – глухі чехи глухим українцям facebooková skupina

   Pomoc pro děti se zrakovým postižením web organizace Eda

   Pomoc pro rodiny dětí s postižením (0-7 let) web Ranapece.cz, email: info@ranapece.cz
   – zapůjčení nebo pomoc s pořízením rehabilitačních pomůcek (vozíky, chodítka, cévky, inkontinenční pomůcky atd.)
   – pomoc s hledáním terapie, rehabilitace, lékařské péče pro rodiny s dítětem s postižením
   – krizová intervence a psychologická pomoc
   – lze využít i pro rodiny s dětmi s postižením nad 7 let věku – pomohou je nasměrovat dále

   Pomoc pro postiženéweb Asistence.org
   – nabízí pomoc pomoci se sháněním vozíku či jiné kompenzační pomůcky, s hledáním bezbariérového bydlení, případně s osobní asistencí

   Nabídka katedry Speciální pedagogiky Masarykovy univerzityleták MUNI v ukrajinštině
   – nabízí pomoc pro děti s postižením – tělesným, mentálním zrakovým nebo sluchovým nebo poruchy autistického spektra
   – pomohou s nasměrováním a hledáním pomoci
   – kontakt email: spec@ped.muni.cz

   Seznam pacientských organizací na webu Národní asociace pacientských organizací – NAPO
   – rozsáhlý seznam pacientských organizací pomáhajících ukrajinským uprchlíkům
   – např. pacientům s celiakií, stomií, cystickou fibrózou, roztroušenou sklerózou, spinální muskulární atrofií…

   Adresář Vládního výboru pro osoby se zdravotním postiženímweb Vládního spolku
   – přehled spolků pomáhajících sluchově, zrakově či fyzicky postiženým
   – pomoc pac. s fenylketonurií, celiakií, cystickou fibrózou
   – pomoc pac. s poruchou autistického spektra
   – pomoc HIV pozitivním

   11. Dokumenty a ostatní

   Instrukce k testu na okultní krvácení ze stolice – rusky

   Informační leták ohledně zdravotního systému v ČR – česko/ukrajinsky

   Základní informace o zdravotní péči v ČR

   Formulář na invalidní důchod e213 – měl by být určený i pro cizince mimo EU
   Instrukce k vyplňování formuláře e213