Pro ukrajinské lékaře

1. Jak pracovat jako lékař v ČR

(odkaz pro nelékařské zdravotnické profese na konci bod 5)

Stručný návod

Nově lze dočasně pracovat i bez nostrifikace – tj. bez uznání diplomu a vzdělání – lze požádat o povolení k výkonu odborné praxe
– povolení je na 3 měsíce – během nich lze vyřídit nostrifikaci
– pak lze žádat o povolení k výkonu praxe na 1 rok, lze žádat opakovaně, celkem na 2 roky
– informace a formulář k žádosti je na webu Ministerstva zdravotnictví zde, úplně dole – Žádost o krátkodobou stáž – nová, stránka je jen česky

Pokud chcete pracovat jako lékař, zubní lékař nebo farmaceut v ČR, musíte podstoupit 2 kroky:

 1. Nostrifikace (uznání) vysokoškolského diplomu – lze na kterékoliv univerzitě, postup např. Univerzity Karlovy je zde CZ + ENG.
  Je nutné doložit diplom, dodatek diplomu a ženy, které se od získání diplomu vdaly i oddací list.
  Nově se neplatí za nostrifikaci poplatek a nově jsou diplomu vydané v období 6.6.1972 – 27.2.2000 včetně uznávány automaticky.
 2. Je nutné projít procesem aprobace – zkoušky a praxe, aprobace má 3 části, testy, praktickou část a ústní zkoušku.
  1. Test z odborných znalostí a z legislativy, testy jsou v českém jazyce
   Poté obdrží lékař povolení k odborné praxi na akreditovaném pracovišti (lůžková nemocnice – viz dále)
  2. Praxe – praktická část – praxe v nemocnici pod dohledem 6 měsíců, někdy je nutné projít více oddělení.
   Seznam akreditovaných pracovišť, kde lze absolvovat praxi je zde část 1 část 2
  3. Ústní zkouška

Poté je uznáno vysokoškolské vzdělání a lze přistoupit k specializační přípravě.
Specializace ze zemí mimo EU se neuznává, jen lze požádat o zkrácení předatestační přípravy.

Podrobnější informace jsou na webu Spolku zahraničních lékařů – Doktor Čechov – česky, ukrajinsky a rusky czechdoc.cz/cs/jste-lekar-farmaceut-a-chcete-pracovat-v-ceske-republice
Video na YouTube – postup jak žádat o uznání lékařského diplomu v ČR – rusky – Spolek Doktor Čechov

S procesem nostrifikace i následným hledáním praxe v nemocnici vám může zdarma pomoci Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje (působí v celé ČR)
Kontakt: Martina Faitová faitová@clz-pk.cz
Komunikačním jazykem je čeština nebo ruština.

Můžete se také registrovat do databáze Spolku Doktor Čechov – to pomůže s lepší organizací a přehledem o ukrajinských zdravotnících – registrace je možná zde

Informace k doložení trestní bezúhonnosti – pro lékaře i nelékaře na webu Ministerstva zdravotnictví – v případě, že v současné době státní příslušník Ukrajiny nemůže získat doklad prokazující bezúhonnost od příslušného ukrajinského orgánu, lze jej po dobu trvání této nedosažitelnosti nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti učiněným před notářem v ČR. Vzor čestného prohlášení je k dispozici zde na webu Ministerstva zdravotnictví

Informace od Ministerstva zdravotnictví – pro lékaře i nelékaře a zaměstnavatele zde – jen česky – k 7.4.2022

Informace na webu IPVZ

Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků má oficiální stránky pro ukrajinské zdravotníky, kde najdete i výuková videa k českému zdravotnictví v češtině nebo v ukrajinštině.

Informace na webu Umímepečovat.cz

souhrn informací pro zdravotníky najdete i na Webu Umimepecovat.cz – česky nebo ukrajinsky
Na tomto webu je také nabídka práce pro zdravotníky

Pomoc pro praktické lékaře

Praktičtí lékaři z Ukrajiny mohou využít nabídku Společnosti všeobecného lékařství, která nabízí českým praktickým lékařům dotaci, pokud zaměstnají ve své ordinaci ukrajinského lékaře – Nabídka SVL – projekt Ukrajina – česky

Informační leták pro lékaře

Informační leták pro lékaře – Leták Magistrátu Hl. m. Prahy – česky
Informační leták pro lékaře – Leták Magistrátu Hl. m. Prahy – ukrajinsky

Informace na webu Ministerstva zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Informace na webu Ministerstva školství

www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny

Informace a pomoc najdete také na webu Kontaktního centra Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů česky, ukrajinsky nebo rusky.

Změny pro držitele dočasné ochrany
Nově jsou uznávány vysokoškolské diplomy z Ukraniny vydané v období 6.6.1972 – 27.2.2000 včetně – jsou uznávány v ČR jako rovnocené i bez procesu nostrifikace
K žádosti o nostrifikaci je nutné přiložit diplom, dodatek k diplomu (a ženy, které se od vydání diplomu vdaly oddací list). Nově lze diplom i dodatek k diplomu nahradit čestným prohlášením
Nově jsou držitelé dočasné ochrany osvobozeny od poplatku za nostrifikaci vysokoškolského diplomu v ČR

Postup aprobační zkoušky – IPVZ

www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/zakladni-informace-o-aprobacnich-zkouskach

Právní podklady k nostrifikaci a aprobaci u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

část osmá zákona č. 95/2004 Sb., paragraf č. 34, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky.

Praxe k aprobaci

www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti
Je povolena pouze u poskytovatele zdravotních služeb akreditovaného podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f) zákona č. 95/2004 Sb., který má současně platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru ve formě lůžkové péče.

2. Weby, kde lze hledat práci – nabídka a poptávka

Online dotazník pro hledání práce vč. medicínských profesí  
Web s nabídkou a poptávkou práce pro Ukrajince
Web – Workania
Web – UA jobs

3. Český jazyk pro zdravotníky

Kurzy češtiny pro zdravotníky a další webcasty o zdravotnictví na webu IPVZ česky nebo ukrajinsky

Učebnice češtiny pro zdravotníky volně ke stažení

Učebnice češtiny pro zdravotníky – Léčíme česky – zdarma ke čtení po registraci na webu Publi – registrace je zdarma, je nutné vyplnit email a následně registraci přes email potvrdit

Učebnice češtiny pro zdravotníky k zakoupení – Talking Medicine (Iveta Čermáková) – např. koupit zde nebo e-book

Další učebnice češtiny přehled zde

Kurzy češtiny pro zdravotníky online nabízí i – Centrum pro integraci cizinců – nezisková organizace , nabízí i pomoc s nostrifikací a aprobací a hledáním práce pro zdravotníky

4. Pro vysokoškolské studenty a vysokoškolské učitele z Ukrajiny

Web Karlovy univerzity česky a ukrajinsky a anglicky
Web ke studiu na vysoké škole nebo pro vysokoškolské učitele studyin.cz – rusky nebo anglicky Studyin.cz

5. Pro nelékařské zdravotnické profese – uznávání kvalifikace a výkon profese

Nově lze dočasně pracovat i bez nostrifikace – tj. bez uznání diplomu a vzdělání – lze požádat o povolení k výkonu odborné praxe
– povolení je na 3 měsíce – během nich lze vyřídit nostrifikaci
– pak lze žádat o povolení k výkonu praxe na 1 rok, lze žádat opakovaně, celkem tedy na 2 roky
– informace a formulář k žádosti je zde – formulář je úplně dole poslední odkaz – Formulář – Žádost o povolení (max 3 měsíce), stránka je jen česky

Informační leták pro nelékaře

Informační leták pro zdravotní sestry – Leták Magistrátu Hl. m. Prahy – česky
Informační leták pro zdravotní sestry – Leták Magistrátu Hl. m. Prahy – ukrajinsky

Informace pro nelékaře na stránce Ministerstva zdravotnictví – jen česky – k 7.4.2022
Informace pro nelékaře na stránce Ministerstva zdravotnictví – ukrajinsky – k 7.4.2022
Informace pro nelékaře na stránce Ministerstva zdravotnictví – rusky – k 7.4.2022

Informace od Ministerstva zdravotnictví – pro lékaře i nelékaře a zaměstnavatele zde – jen česky– k 7.4.2022

Informace k doložení trestní bezúhonnosti – pro lékaře i nelékaře zde na webu Ministerstva zdravotnictví – v případě, že v současné době státní příslušník Ukrajiny nemůže získat doklad prokazující bezúhonnost od příslušného ukrajinského orgánu, lze jej po dobu trvání této nedosažitelnosti nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti učiněným před notářem v ČR. Vzor čestného prohlášení je k dispozici zde na webu Ministerstva zdravotnictví